Dnes je čtvrtek, 9.4.2020 - Dušan

ARCHIV

Archivní materiály části obce Bařice

Archivní materiály aneb jak jde čas - v následujícím přehledu fotografií můžete sami srovnat, jak se objekty v obci časem změnily… Archivní materiály vyhledala a zpracovala paní Věra Halamová.
(Klinutím na obrázky se vá otevřou větší fotografie.)

Kříž u hřbitova

Kříž u hřbitova nechali postavit manželé Musilovi z č. 31 r.1899. Odnepaměti ho obklopovaly čtyři vzrostlé lípy. Později došlo vlivem věku a povětrnostních podmínek k poškození a následnému odstranění, z toho jedna z lip při vichřici v srpnu 2001 poškodila blízký kříž.Dnes roste poblíž kříže jen jedna lípa a tato ojedinělá fotografie je dokladem toho, jak majestátně stromy působily a kolik času je třeba, by se tato dominanta obce obnovila.
Původně foceno od hřbitova, ze stejného pohledu dnes není fotografie možná kvůli chvojkám, které lemují přístupovou cestu.

Kříž u hřbitova
Lípy
Kříž u hřbitova
Lípa a kříž u hřbitova


Kovárna na č. 17

Obecní kovárna se původně nacházela na č. 36 a byla současně spojena s hostincem. Na č. 17 se kovárna objevuje v r. 1778 a tam zůstala až do svého zániku. Původně byla obecním majetkem, později ji odkoupil Zachariáš Zapletal a r. 1828 ji prodal Josefu Dobroslávkovi, synu podruha z Bochoře. Tak se rod Dobroslávků držel na kovárně do r. 1961, kdy byla kovárna nadobro zavřena a obnovena až po 90. roku na krátkou dobu. Tehdejší kovář Dobroslávek býval starostou, proto nápis na domě „sídlo starosty obce“.

Kovárna na č. 17
Kovárna na č. 17
Kovárna na č. 17
Dnes dům manželů Dobroslávkových.


Obecní rybník

Obecní rybník – býval v tzv. Kovářské uličce, dnešním Chobotě a napájen byl potokem, tekoucím ke Střížovicícím. U rybníka se každoročně konalo topení Moreny, což byla společenská událost pro školní děti i dospělé, jinak se v něm koupaly husy, dobytek, včetně dětí. R. 1951 byl zasypán a srovnán s okolím. Foto je z r. 1926. Dnes je to smrkový lesík před místním zámečnictvím.

Obecní rybník
Topení Moreny 1926
Obecní rybník
Místo, kde býval rybník, před Dvořákovou dílnou

nahoru

Škola

Škola – budova z r. 1899, ke svému účelu sloužila do r. 1975. Následně zde byla knihovna, agitační středisko a krátce v 70. letech promítání kina. Původní fotografie z doby okolo r. 1910, vidět ji lze v Peřinkově publikaci o obcích okresu Kroměříž. Dnes je v bývalé škole obecní byt.

Škola
Škola okolo r. 1910
Škola
Škola okolo r. 1975
Škola
Budova bývalé školy 2009

nahoru

Výletiště

Výletiště – snímky zachycují práce na betonování tanečního kola r.1966 k 30-ti letému výročí založení hasičského sboru, na další fotografii je brigáda na vybudování laviček a stolů.
Snímek nepotřebuje snad ani doložit současnou variantu…

Výletiště
Betonování
Výletiště
Betonování
Výletiště
Tvorba laviček

nahoru

Dům č. 23

Dům č. 23 – koledníci v polovině 20. let. Dům rodiny Dvořákovy - první zmínka o tomto rodě na daném čísle popisném je z r. 1874.

Dům č. 23
Koledníci před domem č. 23
Dům č. 23
Dům č. 23

nahoru

Dům č. 36

Dům č. 36 – dům sloužil dříve jako hospoda - nejstarší hostinec v obci, záznamy o něm jsou již r. 1870, zanikl 1929. Konaly se zde schůze obecního výboru, než si tento zřídil vlastní kancelář naproti přes cestu r. 1928. Ve dvoře byla kuželna, prováděl se zde výsek masa, konaly se zábavy vesnických spolků. Hostinec býval tam, kde je dnes hospodářská část. Fotografie je zřejmě z poč. 20. let. Dnes dům rodiny Klimkovy.

Dům č. 36
Hostinec č. 36
Dům č. 36
Dům Klimkových

nahoru

Číslo popisné 11. a č.12

Číslo popisné 11. (rodina Běhalova) a č.12 (rodina Stančíkova), v pozadí kaplička z roku 1909. Foto okolo r. 1910. Oba domy jsou doposud sídlem jmenovaných rodin.

Číslo popisné 11. a č.12
Číslo 11, 12 a kaplička
Číslo popisné 11. a č.12
Číslo 11, 12 a kaplička

nahoru

Otevření Jubilejní radnice 21.10.1928

Otevření Jubilejní radnice 21.10.1928 , úřad včetně knihovny, která byla doposud v přístěnku hostince na č. 36. Stavební úpravy provedl mistr Vítek z Kvasic nákladem 28.800,- Kč- Přestavbou bylo číslo rozdělena na dva domy, 67 (radnice a knihovna) a 18 (stáj pro obecního býka).
Na vlečce, která je upravena jako tribuna – tehdejší starosta Josef Dobroslávek. Od r. 1971 sloužilo č. 18 jako klubovna SSM, koncem 90, let byly obě nemovitosti prodány. Současný snímek zachycuje stavební místo po demolici.

Otevření Jubilejní radnice  21.10.1928
Jubilejní radnice
Otevření Jubilejní radnice  21.10.1928
Místo bývalé jubilejní radnice
Otevření Jubilejní radnice  21.10.1928
Budova bývalého MNV do r. 1971
Otevření Jubilejní radnice  21.10.1928
č. 18 a 67, klubovna SSM

nahoru

Koupaliště

Budoucí koupaliště – foceno z okna domu č. 79. Koupaliště, které se v rámci akce Z budovalo 3 roky, se začalo napouštět 10.5.1962 se ve 20.30 hod.

Koupaliště
Stavba koupaliště
Koupaliště
Koupaliště dnes

nahoru

Zvonička

Zvonička před r. 1907 – obrázek nakreslil zeť p. Švece (1899 – 1986) z č. 55 podle jeho vyprávění. Zvonička stávala na místě dnešní kaple a nutné opravy krovů střechy rozhodly o zbourání a budoucí výstavbě kaple.

Zvonička
Zvonička před r. 1907
Zvonička
Kaplička 2009

nahoru

Dům Přecechtílkových č. 21

Na daném místě stával dům Přecechtílkových č. 21, jejich rod byl na tomto místě datován už v roce 1784. V 60. a 70. letech byl dům prázdný a využívala jej místní mládež jako klubovnu. Zchátralý dům koupili, zdemolovali a nový vystavěli manželé Zápecovi.

Dům Přecechtílkových č. 21
Přecechtílkovo poč. 70. let
Dům Přecechtílkových č. 21
Vybouraný dům Přecechtílkových
Dům Přecechtílkových č. 21
Zápecovo, dříve Přecechtílkovo

nahoru

Dům Strakových a Dočkalových

Dům Strakových a Dočkalových, někdejší č. 52 a 53 patrně poř. 70. let, kdy už nyly oba domy opuštěné. Dnes dům a zámečnická dílna Josefa Dvořáka .

Dům Strakových a Dočkalových
Strakovo, Dočkalovo
Dům Strakových a Dočkalových
Dnes dům a dílna Josefa Dvořáka

Strakovo a Dočkalovo a následně rodinný dům se zámečnictvím – z jiného úhlu pohledu.

Dům Strakových a Dočkalových
Strakovo, Dočkalovo z jiného úhlu pohledu
Dům Strakových a Dočkalových
Dnešní zámečnická dílna

nahoru

Švecovo

Švecovo – došková chalupa, jedna z posledních v obci. Majitel Antonín Švec rozebral a postavil v novotě asi r. 1960

Švecovo
Švecova došková chalupa
Švecovo
Švecovo dnes

nahoru

Šatny na hřišti

Šatny na hřišti – budova šaten z konce 60. let. Dřívější bufet stál u štítu šaten, dnes tvojí samostatně, rozšířen o přístavbu. Smrky u plotu koupaliště jsou již odstraněny.

Šatny na hřišti
Šatny na fotbalovém hřišti
Šatny na hřišti
Šatny a bufet dnes

nahoru

Vstup do letního kina

Vstup do letního kina v 70. letech – posuďte sami, dnes je vstup na výletiště více upraven a stromů a další vegetace méně.

Vstup do letního kina
Vstup do letního kina
Vstup do letního kina
Vstup do letního kina

nahoru

Náves

Náves - dnes je největší rozdíl mezi upraveným parčíkem namísto původního č. 35. Dnes na tomto místě stojí kříž, který stál původně na prostranství u hospody, byl poškozen sovětským tankem r.1969 a následně odstraněn.

Náves
Náves (s křížkem pod lípou)
Náves
Náves bez křížku

nahoru

Hospoda č. 70

Hospoda č. 70, z r. 1929, původně majetek rodiny Ševčíkových. Později v držení Jednoty a nadále v soukromých rukou. Od r. 2001 zrušen. Stávající fotografie je zřejmě ze 60. let.

Hospoda č. 70
Hospoda na č. 70
Hospoda č. 70
Bývalá hospoda na č. 70

nahoru

Budova MNV

Budova MNV v polovině 70. let a dnes. Sídlo MNV od roku 1971, v přízemí prodejna smíšeného zboží. Vyskládané bedny s láhvemi pře obchodem svědčí o pravidelném pondělním prodeji podmáslí ve skleněných obalech.

Budova MNV
Budova MNV
Budova MNV
Budova Obecního úřadu 2008

nahoru


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
09.04.2020 v 00:09:43, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020