Dnes je středa, 18.1.2017 - Vladislav
ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

CZECH POINT

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany od 1.1.2008 poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Výpisy (zkrácené i úplné):

  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • z Rejstříku trestů
  • z rejstříku živnostenského podnikání pro fyzické osoby
  • z rejstříku živnostenského podnikání pro právnické osoby
  • z bodového hodnocení řidičů

Cena za každou vytištěnou stránku je 50,- Kč.

Více informací o Czech POINT

Czech POINT

POLOHA OBCÍ
Mapa

GPS - Velké Těšany:
49°14'44.12"N, 17°24'10.63"E

GPS - Bařice:
49°14'43.03"N, 17°25'34.01"E

Ukázat na mapě

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZUJ:588300
Kraj:Zlínský
Okres:Kroměřížský
Pošta:NE
Škola:NE
Kat. výměra:670 ha
Nadm. výška:264 m
Počet obyvatel:452
Průměrný věk:47
 

Mapový portál obce
Geoportál Bařice - Velké Těšany


Nabídka pracovních míst


Návštěva lékaře

VYHLEDÁVÁNÍ
VYBRÁNO Z GALERIÍ

Pletení pomlázek
Tatar s ozdobnou ručkou
Tatar s ozdobnou ručkou

ODKAZY

Mikroregion Chřiby
www.chribymikroregion.cz
Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby, jichž je obec Bařice - Velké Těšany členem.

Mikroregion Kroměřížsko
www.mikroregion-kromerizsko.cz

Místní akční skupina
Hříběcí hory

www.hribecihory.cz


JAKÉ BUDE POČASÍ?

In-počasí

Vítejte na stránkách obce Bařice - Velké Těšany!

Obec Bařice - Velké Těšany leží v severní části Chřibských lesů mezi městy Kroměříž a Otrokovice. Složený název obce napovídá, že je obec tvořena dvěma místními částmi vzdálenými od sebe 2 km.

Dějiny obou obcí se samostatně odvíjely až do roku 1960, kdy došlo vlivem tehdejšího zákona k jejich administrativnímu sloučení. Od té doby mají obce společný obecní úřad. Většina obyvatel Bařic a Velkých Těšan si však stále udržuje jasné vědomí příslušnosti ke své části.

Vesnice se může pochlubit řadou památek, mezi které patří památná lípa, dvě kaple se zvonicí (v Bařicích, ve Velkých Těšanech) a větrný mlýn ve Velkých Těšanech.

V roce 2010 oslavily Velké Těšany výročí 900 let od první písemné zmínky o obci.

ZPRÁVY A AKTUALITY

Tři králové procházeli Bařicemi

17.01.2017¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Tři králové procházeli Bařicemi „My tři králové jdeme k vám...“ zaznělo u každých dveří první lednovou sobotu. Šest menších či větších králů s kasičkou vybralo v Bařicích přes sedm tisíc korun. Ačkoliv bylo mrazivo, přece jenom se ledový vítr, tak jak foukal předchozí den, uklidnil.
Pokračování článku...

  

Zmrzlí Tři králové

17.01.2017¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Zmrzlí Tři králové I přes letošní velmi mrazivé počasí se šest malých králů ve Velkých Těšanech vydalo koledovat v rámci Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita České republiky. Sluníčko jim svítilo, sníh pod nohama křupal, a tak jim koledování rychle ubíhalo.
Pokračování článku...

  

Kontrola kotlů-upozornění odboru životního prostředí MěÚ Kroměříž

10.01.2017¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž byl upozorněn na podvodné jednání osob, které se vydávají za pracovníky odboru životního prostředí nebo za pracovníky firmy, pověřené odborem k provádění kontrol kotlů a kamen v souvislosti s novelou zákona o ovzduší, a které se snaží domluvit termín na provedení kontroly a vstup do domu.
„Žádná plošná kontrola kotlů nebo toho, zda majitelé kotle mají jeho revizi, nebude prováděna. Kontrola je možná pouze v případě podezření na spalování nepovoleného paliva, a to pouze po předchozím písemném upozornění na možné porušování zákona o ovzduší, poučení o povinnostech a výzvě k nápravě. Teprve když ani po této výzvě nedojde ke zlepšení, je možné provést kontrolu v domě. Kontrolující pracovníci se budou prokazovat služebním průkazem městského úřadu a mohou vstupovat pouze ke kotli nebo do skladu paliva, do jiných částí domu nemají přístup“, vysvětlila Božena Ševčíková, vedoucí odboru životního prostředí.
Pokud se někdo z občanů setká s touto telefonickou výzvou, doporučujeme na ni vůbec nereagovat. V případě nejistoty si můžete možnost kontroly telefonicky ověřit přímo na odboru životního prostředí na tel. č. 573 321 326 (Božena Ševčíková) nebo tel. č. 573 321 324 (Danuše Nedvědová).


Výnos letošní Tříkrálové sbírky

10.01.2017¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Tříkrálová sbírka v naší obci vynesla částku 15.730 Kč.
Bařice : 7.311 Kč
Velké Těšany : 8.419 Kč
Všem, kteří do kasiček přispěli, děkujeme.


Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory

04.01.2017¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Místní akční skupiny Hříběcí hory, kterou je obec Bařice-Velké Těšany členem, nabízí možnost získání rekvalifikace nezaměstnaným, kteří jsou evidovaní na úřadu práce.
Nabízejí se tyto kurzy: Pracovník v sociálních službách, Účetnictví a daňová evidence, Ruční práce v produkčním zahradnictví a Údržba veřejné zeleně.
Účastník kurzu musí splňovat tyto podmínky:
• Osoba ve věku 50 let evidovaná na úřadu práce nejméně 1 den před nástupem do kurzu
• Osoby evidované na úřadu práce déle než 5 měsíců
Uchazeč si může podat přihlášku do kurzu probíhajícího po dobu 3 měsíců, přibližně 2-3 dny v týdnu, má nárok na proplácení cestovného a zvýšené sociální dávky od úřadu práce po dobu konání rekvalifikačního kurzu. Po dokončení kurzu je reálná možnost nabídky pracovního místa.
Bližší informace na obecním úřadě.


Štěpánské setkání

02.01.2017¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Štěpánské setkání Na Štěpána 26.12.2016 se již poněkolikáté konala na bařickém výletišti společensko-recesistická akce. Ta se letos nesla v duchu vzpomínek na léta minulá a to jak formou, tak obsahem. Nejprve jsme opékáním špekáčků zavzpomínali nejen na letní měsíce, ale také na stejnou akci, která slavila úspěch před rokem.
Pokračování článku...

  

Silvestrovská procházka

02.01.2017¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Silvestrovská procházka V průběhu Vánoc jsme se v Těšanech začali domlouvat na společné silvestrovské procházce. Na Silvestra jsme tedy po desáté hodině pomalu vyrazili od sokolovny a postupně jsme si určili směr a cíl vycházky: "Půjdeme ke studánce". Hustá mlha vytvářela atmosféru dobrodružství a celý průvod v ní na poli zmizel.
Pokračování článku...

  

Jaký byl letošní vánoční jarmark v Bařicích

20.12.2016¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Jaký byl letošní vánoční jarmark v Bařicích Letošní akce byla zpestřena ukázkou starých i novějších betlémů, hraček a jiných zajímavostí, souvisejících s vánocemi. Původní záměr – tedy zapůjčení betlémů nebo starých hraček byl nakonec překonán a k vidění byly i formičky a staré nádobí, stojan na stromek, dokonce i kroje….
Pokračování článku...

  

Zpívaly se koledy i v Bařicích

20.12.2016¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Zpívaly se koledy i v Bařicích Nesem vám noviny poslouchejte, Z betlémské krajiny, pozor dejte! Slyšte je pilně... Tato a další koledy a vánoční písně byly slyšet 14.12. 2016 po 18 hodině v Bařicích na hřišti u vánočního stromečku. Proběhla zde akce Česko zpívá koledy 2016, které se, ve velkém počtu, zúčastnili obyvatelé Bařic.
Pokračování článku...

  

I Velké Těšany zpívaly koledy

19.12.2016¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

I Velké Těšany zpívaly koledy Občané Velkých Těšan se 14. prosince zapojili do celorepublikové akce s názvem „Česko zpívá koledy s deníkem“ a přišli v hojném počtu přes 50 osob k rozsvícenému vánočnímu stromečku, aby si zpříjemnili středeční podvečer a společně se naladili na blížící se Vánoce a trochu tak zvolnili v předvánočních přípravách. Letos i za doprovodu kytary a dvou fléten zazněly předem vybrané koledy.
Pokračování článku...

  

Děti se připravily předvánoční program

19.12.2016¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Děti se připravily předvánoční program Tradičně již bývá v Bařicích v době adventu sloužena mše svatá s následným posezením při malém pohoštění. Součástí večera byl i tentokrát předvánoční program, který připravují děti a jejich maminky - plný hudby, zpěvu a básniček
Pokračování článku...

  

Mikuláš se svou družinou zavítal do Bařic

19.12.2016¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Mikuláš se svou družinou zavítal do Bařic Kdy ? Tradičně jako vždy, první prosincovou sobotu. V mnoha domácnostech byl netrpělivě očekáván.
Pokračování článku...

  

Nové jízdní řády

11.12.2016¤ Jan Rýdel ¤ webmaster@barice-velketesany.cz

Od neděle 11.12.2016 vstoupily v platnost nové jízdní řády autobusů.


Sběrný dvůr Kvasice-změna otevírací doby

07.12.2016¤ Věra Halamová ¤ starosta@barice-velketesany.cz

Sběrný dvůr Kvasice upozorňuje, že až do konce února bude ve středu otevřeno od 8.00 do 15.30 hodin. Sobotní provoz zůstává beze změny, tj. 8.00 - 11.00.


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-17


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
18.01.2017 v 13:04:41, © Obec Bařice - Velké Těšany 2017