Dnes je pondělí, 13.7.2020 - Markéta

KNIHOVNY

Knihovna Bařice

První knihovna v obci vznikla r. 1899 při čtenářském spolku Občanská beseda. Jednalo se o knihovnu spolkovou. Základ knihovny tvořila česká klasika - dary vlivných osobností tehdejšího veřejného života. Byl to např. kroměřížský radní a majitel knihkupectví Vilém Povondra, hoteliér Simon a mnozí další.

Ve 20. letech minulého století se v kronice objevuje zmínka i o knihovně veřejné, ale doba ani okolnosti jejího vzniku nejsou známy. Obě knihovny byly r. 1948 spojeny v jeden celek a knihovní fond byl přemístěn do budovy tehdejšího národního výboru. Po zrušení školy v obci bylo knihám přiděleno místo v bývalé školní budově, která sloužila jako agitační středisko.

Od října 2003 najdete knihovnu v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí obecního úřadu. V nabídce je doposud celá řada knih z původního majetku Občanské besedy. Jsou to tituly vydané před rokem 1900 a všechny jsou velmi zachovalé, což svědčí o kvalitě tehdejší knihařské práce.


Půjčovní dobaPátek 16:00 – 18:00
(v případě potřeby i kdykoliv jindy po dohodě s knihovníkem)

Od roku 2006 poskytuje knihovna bezplatný přístup k internetu. K dispozici jsou dva počítače s tiskárnou. Uživateli jsou hlavně školní děti.

Výběr výrazně obohacuje tzv. výměnný soubor, který poskytuje Knihovna Kroměřížska na dobu půl roku. Jedná se o knihy zakoupené z dotace Ministerstva kultury. Čtenářům se tak dostanou do ruky novinky nebo náročnější publikace, jejichž nákup by byl pro místní knihovnu nereálný z důvodů finančních nebo kvůli úzké specializaci.


Knihovník:Zdeněk Halama
E-mailknihbarice@centrum.cz
Počet čtenářů:
z toho dětí:
42
8
Počet výtisků:2 637
Počet výpůjček za rok 2016:1 201
Velikost výměnného souboru:90-120 výtisků

Z knihovny

Knihovna Bařice
Nabídka knih pro děti


Knihovna Bařice
Interiér knihovny


Knihovna Bařice
Čtenářka


Knihovna Bařice
Školní pomůcky z 50. tých let© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
13.07.2020 v 16:19:27, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020