Dnes je pondělí, 13.7.2020 - Markéta

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Historie školy ve Velkých Těšanech

Z Velkých Těšan se docházelo do školy do Těšnovic, což hlavně v zimě, v případě nepříznivého počasí, nebylo jednoduché. Tak se stalo, že okolo roku 1851 nejmenovaný občan začal vyučovat přes zimu děti doma, a tak vznikla pokoutní škola. Rodiče těšanských dětí byli těšnovickým rektorem písemně upozorněni, že výuka v pokoutní škole je trestná a že mají děti do školy v Těšnovicích řádně posílat.

Proto se občané Velkých Těšan rozhodli zřídit školu vlastní. Od stavebního povolení k vysvěcení budovy uběhl pouze rok. Školní budova vznikla úpravou nově postaveného domku s obecním bytem a kolnou k úschově obecního kočáru. Škola sloužila i žákům z Vrbky. Výuka začala v polovině ledna 1865. Prvním a nejdéle působícím učitelem byl Jan Hůlka.

Školní budova brzy nedostačovala, a proto obec přistoupila k výstavbě školy nové. Stavba byla započata v květnu 1910 na pozemku Bařina, v sobotu 16.3.1912 se v nové školní budově poprvé vyučovalo. Stará školní budova byla přeměněna na dva byty v přízemí, bývalá třída sloužila jako obecní úřad a knihovna.

Škola prošla několikrát stavebními úpravami, nejvíce v roce 1960, kdy byly provedeny četné práce instalatérské, a roku 1965, kdy došlo k opravě střechy a fasády. V roce 1960 došlo vlivem spojení obcí ke sloučení obou škol. Od roku 1962 byla škola vedena jako dvojtřídní, pobočka školy bařické. První a druhý ročník byl vyučován v Bařicích, třetí až pátý ve Velkých Těšanech. Učebna byla umístěna v pěkných prostorách v prvním patře. Zahrada umožňovala výuku vlastivědy přímo v terénu.

Základní škola byla zrušena v roce 1973, po 108 letech své existence. V areálu zůstala pouze škola mateřská.

V současné době se v přízemí budovy nachází mateřská škola a obecní knihovna. První patro slouží jako úřední místnost, plní funkci kanceláře a zasedací místnosti. Třída je nyní prázdná a na své smysluplné využití čeká. Ve dvoře se nachází požární zbrojnice, sušák na hasičské hadice, obecní skladové prostory a garáž pro požární vůz.

MŠ

MŠ

V současné době se v přízemí budovy nachází mateřská škola, jejíž prostory prošly celkovou rekonstrukcí. První patro na rekonstrukci teprve čeká a místnosti, které se zde nacházejí, poslouží jako úřední místnost, klubovna pro sportovce či společenská místnost, vše vybavené kuchyňkou a novým sociálním zařízením.

Ve dvoře se nachází požární zbrojnice, sušák na hasičské hadice, obecní skladové prostory a garáž pro požární vůz.

Budova školy


Jako správcové školy působili:


  • 1865-1901   Jan Hůlka (z Kotojed)
  • 1901-1903   Josef Kupka (z Nákla)
  • 1903-1922   Josef Opletal (z Pivína)
  • 1922-1935   Stanislav Hýža (z Vážan)
  • 1935-1937   Oldřich Kraťoch (z Vážan)
  • 1937-1948   Methoděj Přikryl (z Jarohněvic)
  • 1948-1961   Josef Vyhnánek (z Litovle)
  • 1961-1962   Marie Navrátilová (z Těšnovic)
  • 1962-1973   Stanislava Zlámalová (z Bařic)

© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
13.07.2020 v 17:00:16, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020