Dnes je středa, 12.8.2020 - Klára

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Historie mateřské školy

Mateřská škola ve Velkých Těšanech vznikla roku 1945 a umístěna byla v přízemí školní budovy. Zřízena byla úpravou bývalého učitelského bytu. Jako první vyučující působila Helena Škrabalová z Kudlovic u Uherského Hradiště.

Společná existence školy a školky v jedné budově vedla k dobré spolupráci mezi oběma subjekty. Starší děti pomáhaly mladším, společně se účastnily kulturních akcí v obci (relace v rozhlase k výročím, divadelní představení, besídky na vánoce, k MDŽ, vystoupení na sjezdu rodáků). Školní třída měla pěkný výhled do zahrady, vlastní výuka někdy probíhala přímo na zahradě.

MŠ

MŠ

Po úpravě sokolovny používaly obě školy tyto prostory při výuce tělocviku na kulturní vystoupení. Při modernizaci sokolovny byla i školka vybavena ústředním topením. Do té doby se ve třídě topilo kotlem na tuhá paliva.

Obědy se vařily přímo ve školce. Vařila paní Eva Veselá z Velkých Těšan, paní Josefa Potočná dělala školnici.

Po zrušení základní školy ve Velkých Těšanech v roce 1973 se vařilo v místní školní kuchyni ještě pro školu v Trávníku a Těšnovicích. Zrušena byla až roku 1978. Obědy byly dováženy z Kroměříže. Nyní je školka zásobována stravou dováženou z mateřské školy ve Kvasicích.


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
12.08.2020 v 20:41:06, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020