Dnes je sobota, 15.8.2020 - Hana
ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

HISTORIE BAŘIC

Kříže v Bařicích


Kříž u hřbitova

1899 - nechali manželé Musilovi z č. 31 postavit směrem k Těšnovicím nový kamenný kříž namísto starého dřevěného. Jako materiál byl použit zbylý kámen od stavby školy. Při plánovaném zřizování hřbitova r. 1921 bylo navrženo kříž přesunout na hřbitov, ale s tím manželé Musilovi souhlas nevyslovili a tak kříž stojí na svém místě doposud.

Kříže v Bařicích


Kříž z r. 1904

1904 - darovali obci manželé Přecechtílkovi z č. 9. Kříž stál na dolním konci obce, (dnes by se řeklo u hospody). Zde stál až do roku 1969, byl poškozen sovětským tankem. Vrchní část byla zcela zničena a torzo převezeno ke hřbitovu, kde čekalo na opravu třicet let. Slavnostní vysvěcení opraveného kříže se konalo 3.10.1999, jako ideální místo byl vybrán park na dolním konci obce. Původní soška sv. Josefa byla v krátké době po slavnosti odcizena a nahrazena stávající soškou p. Marie


Kříž z r. 1922 na hřbitově

1922 - kříž na nově zřízeném hřbitově je věnován bařickým občanům padlým v 1.sv. válce. Byl postaven na náklady obce, porcelánové fotografie si pozůstalé rodiny hradily samy. Vlivem času a povětrnostních vlivů dostal vzhled kříže trhliny, porcelánové podobenky opadaly a ztratily se. Po mnoha letech se na podzim r. 2008 uskutečnila celková opravu. Z původních 14 podobenek se podařilo opětovně získat jen dvě. Zbylé byly nahrazeny prázdnými porcelánovými oválky, aby zůstal vzhled kříže stejného charakteru jako doposud. Některá jména byla natolik poškozena, že je nebylo možno běžným způsobem opravit a na jejich místo musela být vsunuta pískovcová deska, do které bylo jméno vyryto . Kříž tak opět získal důstojnou podobu tak jako v době svého vysvěcení.

Kříže v Bařicích

Kříže v Bařicích
Kříž na hřbitově před rekonstrukcí


Socha Panny Marie na Potokách

1920 - Socha Panny Marie na Potokách – nechal postavit Antonín Přecechtílek a manželé Běhalovi z čp.9. O památce není zmínka v obecní kronice, pouze okrajově ve farních spisech. Vysvěcení proběhlo 13.6.1920. Toho data údajně dorazili z první světové války někteří z bařických legionářů.

Socha Panny Marie na Potokách


Obrázek P. Marie Svatohostýnské

Před č.p. 78 byl umístěn na jaře 2004. Namaloval Jaromír Blažek z Kunovic, zeť p. Stančíkové, která bydlela na č. 78.

Obrázek P. Marie Svatohostýnské


Tadeášek

Původně to byl obrázek na stromě při lesní cestě z Bařic na Karolín. S postupujícím kácením zmizel i strom, na kterém byl Tadeášek umístěn. Podle ústního podání pamětníků zde okolo r. 1900 zahynul pocestný – podle jedné verze zabil poutníka blesk, podle verze jiné utrpěl smrtelný úraz na cestě plné kořenů při jízdě na kole. Ani jednu z variant obecní kronika nepodporuje ani nevyvrací.

Tadeášek


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
15.08.2020 v 19:50:05, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020