Dnes je středa, 12.8.2020 - Klára

HISTORIE VELKÝCH TĚŠAN

Histore školy ve Velkých Těšanech

Z Velkých Těšan se docházelo do školy do Těšnovic, což hlavně v zimě v případě nepříznivého počasí nebylo jednoduché. Tak se stalo, že okolo roku 1851 nejmenovaný občan začal vyučovat přes zimu děti doma a tak vznikla pokoutní škola. Rodiče těšanských dětí byli těšnovickým rektorem písemně upozorněni, že výuka v pokoutní škole je trestná a aby řádně děti do školy v Těšnovicích posílali. Od povolení ke stavbě školy k vysvěcení budovy uběhl pouze rok. Školní budova vznikla úpravou nově postaveného domku s obecním bytem a kolnou k úschově obecního kočáru. Škola sloužila i žákům z Vrbky. Výuka začala v polovině ledna 1865. Prvním a nejdéle působícím učitelem byl Jan Hůlka.

Školní budova brzy nedostačovala, tak obec přistoupila k výstavbě školy nové. Stavba byla započata v květnu 1910 na pozemku Bařina, v sobotu 16.3.1912 se v nové školní budově poprvé vyučovalo. Stará školní budova byla přeměněna na dva byty v přízemí, bývalá třída sloužila jako obecní úřad a knihovna.

Škola prošla několikrát stavebními úpravami, hlavně v r. 1960, kdy byly provedeny četné práce instalatérské a r. 1965, kdy došlo k opravě střechy a fasády.Od roku 1962 škola byla vedena jako dvojtřídní, jako pobočka školy bařické. První a druhý ročník byl vyučován v Bařicích, 3. až 5. ve Velkých Těšanech. Učebna byla umístěna v pěkných prostorách v prvním patře. Zahrada umožňovala výuku vlastivědy přímo v terénu.

Základní škola byla zrušena po 108 letech své existence, v roce 1973, v areálu zůstala pouze škola mateřská. První patro budovy slouží jako úřední místnost. Ve dvoře se nachází požární zbrojnice, sušák na hadice a garáž pro požární vůz.

Jako správcové školy působili:

  • 1865-1901 Jan Hůlka (z Kotojed)
  • 1901-1903 Josef Kupka (z Nákla)
  • 1903-1922 Josef Opletal (z Pivína)
  • 1922-1935 Stanislav Hýža (z Vážan)
  • 1935-1937 Oldřich Kraťoch (z Vážan)
  • 1937-1948 Methoděj Přikryl (z Jarohněvic)
  • 1948-1961 Josef Vyhnálek (z Litovle)
  • 1961-1962 Marie Navrátilová (z Těšnovic)
  • 1962-1973 Stanislava Zlámalová (z Bařic)

Škola ve Velkých Těšanech


Mateřská škola

Mateřská škola vznikla roku 1945 a umístěna byla v přízemí školní budovy. Zřízena byla úpravou bývalého učitelského bytu. Jako první vyučující učitelka působila Helena Škrabalová z Kudlovic u Uherského Hradiště. Po zrušení základní školy r. 1973 vařila místní školní kuchyně ještě pro školu v Trávníku a Těšnovicích, zrušena byla až r. 1978. Obědy byly dováženy z Kroměříže. Momentálně jsou dováženy obědy z mateřské školy z Kvasic.


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
12.08.2020 v 21:02:44, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020