Dnes je pondělí, 13.7.2020 - Markéta
CZECH POINT

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany od 1.1.2008 poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Výpisy (zkrácené i úplné):

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovistostí
 • Rejstřík trestů
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Insolvenční rejstřík
 • Výpisy z veřejného rejstříku
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Snímky z katastrálních map
 • Bodové hodnocení řidičů

Více informací o Czech POINT

Czech POINT

ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

OBECNÍ ÚŘAD BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Bařice-Velké Těšany stanoví v souladu s § 5 odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona tento sazebník úhrad za poskytování informací:

1. Materiálové náklady

- na pořízení černobílých fotokopií

 • formát A4 jednostranný - 2,00 Kč
 • formát A4 oboustranný - 2,50 Kč

- na pořízení barevných fotokopií

 • formát A4 jednostranný - 3,00 Kč
 • formát A4 oboustranný - 5,00 Kč

- na tisk na tiskárnách PC

 • formát A4 jednostranný černobílý - 2,00 Kč
 • formát A4 oboustranný černobílý - 3,00 Kč
 • formát A4 jednostranný barevný - 5,00 Kč
 • formát A4 oboustranný barevný - 8,00 Kč

- náklady na pořízení technických nosičů dat

 • CD-R, , DVD-R,- dle pořizovacích nákladů
 • audiokazeta, videokazeta - neposkytuje se
 • USB token – neposkytuje se

Cena pořízení kopie do elektronického záznamu – skenování – 1,50 Kč za stránku

2. Náklady na odeslání informací žadateli
 • paušální částka balného - 10,00 Kč
 • náklady na poštovní služby - dle platných tarifů České pošty

Ceník byl schválen usnesením zastupitelstva č. 13 ze dne 16.12.2019.


Poplatky za poskytované služby

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany poskytuje od 1.1.2008 ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy:

 • výpisy (úplné i zkrácené) z katastru nemovitostí
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • z živnostenského rejstříku
 • z Rejstříku trestů

Obec Bařice - Velké Těšany, poplatky Czech POINT


SlužbaCena
Výpis z katastru nemovitostí100,- Kč
50,- Kč (za další stránku)
Výpis z obchodního rejstříku100,- Kč
(za každou stránku)
Výpis z živnostenského rejstříku100,- Kč
(za každou stránku)
Výpis z Rejstříku trestů
(žadatel se musí dostavit osobně s platným OP nebo cestovním dokladem)
100,- Kč

Czech pointObec Bařice - Velké Těšany, služby za úplatu


SlužbaCena
Ověřování podpisů
(žadatel předloží občanský průkaz nebo cestovní pas)
30,- Kč
(za 1 podpis)
Ověřování listin
(nutno předložit originál listiny)
30,- Kč
(za 1 stranu)
Přihlášení k trvalému pobytu
(žadatel předloží občanský průkaz, výpis z listu vlastnictví nebo jinou listinu o nabytí nemovitosti, tj. kupní nebo darovací smlouvu)
50,- Kč
(správní poplatek)
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu100,- Kč
(za každou osobu)
Kopírovací služby2,- Kč
(jedna strana textu A4)
Kopírovací služby3,- Kč
(oboustranná kopie A4)
Vyhlášení obecním rozhlasem20,- Kč
Zapůjčení štěpkovacího stroje
(včetně obsluhy a pohonných hmot)
250,- Kč na hodinu

© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
13.07.2020 v 15:29:57, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020