Dnes je středa, 12.8.2020 - Klára
CZECH POINT

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany od 1.1.2008 poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Výpisy (zkrácené i úplné):

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovistostí
  • Rejstřík trestů
  • Rejstřík trestů právnických osob
  • Insolvenční rejstřík
  • Výpisy z veřejného rejstříku
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Snímky z katastrálních map
  • Bodové hodnocení řidičů

Více informací o Czech POINT

Czech POINT

ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

OBECNÍ ÚŘAD BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY

Výroční zprávy o plnění Zák. č.106/1999Sb. O svob. přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva 2019 ke stažení, (pdf, 431 kB)

V Bařicích, 6.1.2020, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva 2018 ke stažení, (pdf, 38 kB)

V Bařicích, 22.1.2019, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva 2017 ke stažení, (pdf, 38 kB)

V Bařicích, 8.1.2018, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva 2016 ke stažení, (pdf, 304 kB)

V Bařicích, 6.2.2017, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva 2015 ke stažení, (pdf, 263 kB)

V Bařicích, 8.1.2016, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2014

Na základě ustanovení par. 18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím předkládá Obecní úřad Bařice-Velké Těšany zprávu o plnění za rok 2014:

Na obecní úřad došly dvě písemné žádosti o informace:
1) Žádost ze dne 9.4.2014, č.j. 119/2014 o sdělení informace ohledně osoby, zodpovědné za odprodej akcií Vodovodů a kanalizací. Žádost byla směřována na konkrétní obce a ostatním obcím byla jen dána na vědomí. Proto byla jen zaevidována bez dalšího postupu.

2) Dotaz ze dne 11.8.2014, č.j. 242/2014 na poskytnutí kopií kandidátních listin. Tato informace nebyla poskytnuta, protože není v kompetenci obecního úřadu Bařice-Velké Těšany.

V Bařicích, 17.2.2015, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2013

Na základě ustanovení par. 18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím předkládá Obecní úřad Bařice-Velké Těšany zprávu o plnění za rok 2013:

Na obecní úřad došly tři písemné žádosti o informace:
Dvě žádosti se týkaly investičních záměrů obce.
Jedna z žádostí byla směrována na složení zastupitelstva obce.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v termínu. Nebylo podáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti a tedy ani žádné odvolání proti případnému rozhodnutí.

Za poskytnuté informace nebyla nikomu předepsaná úhrada nákladů, spojených s vyhledáváním informací.

V Bařicích, 4.2.2014, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2012

Na základě ustanovení par. 18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím předkládá Obecní úřad Bařice-Velké Těšany zprávu o plnění za rok 2012:

Na obecní úřad došly tři písemné žádosti o informace:
Dvě žádosti se týkaly investičních záměrů obce.
Jedna z žádostí se týkala místně příslušných orgánů ve vztahu k místní samosprávě.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v termínu. Nebylo podáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti a tedy ani žádné odvolání proti případnému rozhodnutí.

Za poskytnuté informace nebyla nikomu předepsaná úhrada nákladů, spojených s vyhledáváním informací.

V Bařicích, 18.2.2013, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2011

Na základě ustanovení par. 18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím předkládá Obecní úřad Bařice-Velké Těšany zprávu o plnění za rok 2011:

Na obecní úřad došly v roce 2011 dvě písemné žádosti o informace:
Č.j. 23/11 s datem doručení 31.1.2011, zodpovězeno 31.1.2011.
Č.j. 202/11 s datem doručení 4.10.2011, zodpovězeno 19.10.2011

Nebylo podáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti a tedy ani žádné odvolání proti případnému rozhodnutí.
Obě žádosti byly zodpovězeny v zákonném termínu.

Za poskytnuté informace nebyla nikomu předepsaná úhrada nákladů, spojených s vyhledáváním informací.

V Bařicích, 1.3.2012, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2010

Na základě ustanovení par. 18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím předkládá Obecní úřad Bařice-Velké Těšany zprávu o plnění za rok 2010:

Na obecní úřad došly v roce 2010 čtyři písemné žádosti o informace, které byly doručeny elektronickou cestou.

Dotazy byly směřovány na plánované investice v průběhu roku 2010, na konaná místní referenda a na poskytnutí informací o zřizovaných složkách obce a využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce.

Nebylo podáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti a tedy ani žádné odvolání proti případnému rozhodnutí.
Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonném termínu.
Za poskytnuté informace nebyla nikomu předepsaná úhrada nákladů, spojených s vyhledáváním informací.

V Bařicích, 1.2.2011, Věra Halamová, starostka obce


Výroční zpráva za rok 2009

Na základě ustanovení par. 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infromacím předkládá Obecní úřad Bařice-Velké Těšany zprávu o plnění za rok 2009:

Během roku 2009 nebyly evidovány ústní ani písemné žádosti o informaci dle výše uvedeného zákona.

Věra Halamová, starosta obce


Výroční zpráva za rok 2008

Podle ustanovení § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předkládá Obecní úřad Bařice-Velké Těšany zprávu o plnění zákona za rok 2008.

Během roku 2008 nebyly evidovány žádné ústní ani písemné žádosti o informaci podle výše uvedeného zákona.

Věra Halamová, starosta obce


Výroční zpráva za rok 2007

Dle § 18 zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím předkládá Obecní úřad Bařice výroční zprávu o plnění zákona za rok 2007.

Obecní úřad přijal jednu žádost o poskyt informací s jednacím číslem 15/07 dne 22.1.2007. Žádost byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.

Věra Halamová, starosta obce


Výroční zpráva za rok 2005

V souladu se zákonem č. 106/2000 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Bařicích - Velkých Těšanech výroční zprávu o plnění zákona za kalendářní rok 2005.

Tuto povinnost zveřejnit výroční zprávu zákon ukládá v termínu do 1. března následujícího roku.

Během roku 2005 nebyly evidovány žádné žádosti o informace podle zákona č. 106/99 Sb.

V Bařicích 25. 04. 2006, Josef Odstrčil, starosta obce


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
12.08.2020 v 20:00:34, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020