Dnes je sobota, 15.8.2020 - Hana

SPOLKY V BAŘICÍCH

Sdružení rodičů

Funkce ve Sdružení rodičů


Předsedkyně:Věra Halamová
Jednatel:Vít Dobroslávek
Zapisovatelka:Helena Bartůsková
Hospodářka:Jaroslava Zbořilová
Kronikářka:Michaela Dobroslávková

Z historie a akcí Sdružení rodičů

Spolek byl oficiálně zaregistrován 9.8.2006, přesto aktivně pracoval už od zimy předcházejícího roku. První akcí byl Živý Betlém, vystoupení se zúčastnilo 23 dětí. Činnost je zaměřena na práci s dětmi (dětská olympiáda, orientační běh, pálení čarodějnic, vystoupení k svátku matek) a zároveň na obnovu a dodržování tradic.

Po 50 letech se tak objevili v obci klepači, o Květné neděli nosila májku krojovaná skupina děvčat. V prosinci 2006 vystupovaly děti s nacvičeným Živým Betlémem i ve Velkých Těšanech a ve Kvasicích.

Tuto akci v následujících letech nahradilo vystoupení dětí při rozsvícení vánočního stromku před místní kapličkou.

Byly pořádány oslavy Svátku matek, jednou se při této příležitosti hrálo divadlo za účasti místních dětí – parodie na pohádku O veliké řepě.

28. října procházejí děti obcí s lampionovým průvodem.

V r. 2008 byl po necelých dvaceti letech obnoven provoz letního kina, jako jediného v okolí. Promítací sezóna byla jen po dobu čtyř let v době letních prázdnin. Zůstala už jen tradice Štěpánského promítání se svařeným vínem a opékáním špekáčků.


Sdružení rodičů
Dětský den - srpen 2009

Sdružení rodičů
Děvčata s májem - 2009

Sdružení rodičů
Pohádkový les

Sdružení rodičů
Velikonoční dílna - 2009

Sdružení rodičů
Zimní kino - 2009


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
15.08.2020 v 17:59:44, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020