Dnes je pátek, 10.7.2020 - Libuše/Amálie
ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

SPOLKY V BAŘICÍCH

Sbor dobrovolných hasičů Bařice

Aktuálně

Ve spolku je evidováno 63 členů. Věkem nejstarší je Stanislav Jurášek – 91 let, služebně nejstarší je Antonín Albert - od 1.1.1940

Funkce v SDH

Starosta:Josef Běhal
Velitel:Miroslav Mičák
Jednatel:Věra Halamová
Strojník, řidič:Zdeněk Halama
Pokladník:Marie Strašáková

Z historie sboru

Návrh založit v obci hasičský spolek padl již r. 1924, ale byl několikrát zamítnut z důvodů finančních. K realizaci došlo až r. 1936, z okolních obcí už byly Bařice mezi posledními.

Fotografie z roku 1949
Fotografie pochází z roku 1949.

Zakládající schůze 21.5.1936 se zúčastnilo 24 zájemců, prvním předsedou byl zvolen tehdejší starosta Josef Dobroslávek. Řídící učitel Josef Mrhálek se stal náčelníkem a měl na starosti výcvik družstva. Kromě činnosti technické provozoval spolek i činnost zábavnou a vzdělávací, pořádali taneční zábavy a pro ten účel zřídili taneční kolo( zprvu obyčejné, dokola osázené akáty, roku 1966 byl prostor tanečního kola vybetonován). K desátému výročí svého založení si hasiči „nadělili“ stříkačku, kmotrou při slavnostním křtu byla Marie Kolouchová z č. 32.

V 50. a 60. letech v rámci spolupráce s JZD byly pořádány žňové hlídky a jako prevence proti požárům o žních probíhala školení kombajnérů. Roku 1962 si dali hasiči závazek odpracoval 250 hodin při stavbě vodní nádrže v obci. Rovněž vedli při místní škole kroužek mladých požárníků.

Hasičská zbrojnice bývala v Chobotě vedle č. 44, dnes je v těchto prostorách pohostinství. Zbrojnice je umístěna ve dvoře budovy obecního úřadu. Tyto prostory nejsou zcela vyhovující, uvažuje se o přestavbě bývalé družstevní váhy v Chobotě pro tyto účely.

V 90. letech dochází po delší stagnaci k rozvoji činnosti. Roku 2000 si sbor zakoupil novou stříkačku, křest proběhl tentokrát bez kmotry. O rok později bylo sestaveno družstvo žen, hned z první soutěže, které se zúčastnily, přijely s pohárem. Místní hasiči se několikrát osvědčili při zásahu. Poděkování sklidili za pomoc při povodních ve Kvasicích r. 1997. Zasahovali při požáru v bařickém lese r. 2000. Vloni se zúčastnili akce jako hlídky při požáru stolařské dílny v Bařicích č. 12.

Místní hasiči se velkou měrou podílejí na společenském životě v obci. Kromě akcí pro děti jako je maškarní karneval nebo dětský den dodržují tradiční zvyky - vodění medvěda, stavba a kácení máje nebo mikulášská nadílka. V červenci se pravidelně koná sportovní odpoledne pro děti. Některé netradiční disciplíny zajímají i dospělé, např. přechod koupaliště na laně. Občerstvení pro děti bývá zdarma. Akci zakončuje taneční zábava.

Nejzdařilejší hasičskou akcí je Pohádkový les. Prvně se uskutečnil 2.6.2001 a určen byl hlavně pro děti z mateřské školky. Své umění předvedlo 51 masek, platících bylo okolo stovky. Od té doby se pohádkový les koná každoročně v měsíci červnu za čímdál většího zájmu veřejnosti i ze vzdálenějších míst Příchozí zaujal hned u vchodu lepenkový hrad a vrátnice do pohádkového světa s živou kozou. Na každém stanovišti se pohybují pohádkové postavičky, děti jsou vtaženy do děje a musí plnit zadaný úkol. Určité postavy jsou již tradiční – krtek, peklo, rodina loupežníka Rumcajse, Krakonoš, největší veselí vzbuzují postavičky z Mrazíka. Trasa, která trvá asi hodinu a půl, končí na tanečním kole, děti jsou odměněny sodovkou a oplatkem zdarma, v prodeji bývají klobásy, párky v rohlíku, zmrzlina, i dospělí si přijdou na své. Následuje diskotéka pro děti a ve večerních hodinách je taneční zábava pro dospělé. V roce 2004 se na pohádkovém lese předvedlo 58 masek. Potěšující byla účast 450 diváků i když počasí zpočátku moc nepřálo. Překvapila účast starších diváků , kteří se přišli podívat sami, i bez dětí a viditelně se dobře bavili.

Fotografie

Hasičský sbor má svou kroniku, kterou velmi pěkně sepsal učitel Antonín Batěk. Zápis provedl zpětně za dvacetileté období v roce 1959. Práci odvedl bezplatně jako dar hasičům. Nikdy se nenašel následovník, takže rokem 1960 bohužel hasičská kronika končí.


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
10.07.2020 v 00:52:54, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020