Dnes je sobota, 15.8.2020 - Hana

SPOLKY VE VELKÝCH TĚŠANECH

Sbor dobrovolných hasičů Velké Těšany

Historické fotografie

Hasičský sbor byl v naší obci ustaven již v roce 1944, ale svou činnost prakticky nevyvíjel. Teprve po osvobození v roce 1946 byl na ustavující valné hromadě založen sbor dobrovolných hasičů. Na ustavující schůzi se přihlásilo za činné členy 18 občanů a 40 dalších přítomných se stalo členy přispívajícími.

Zakládající členové sboru z roku 1946
Zakládající členové sboru z roku 1946

První výbor našeho sboru pracoval v tomto složení: starosta sboru – Hynek Jelšík, náměstek starosty – Josef Rybenský, jednatel – Josef Kukla st., pokladník – Karel Staněk, velitel –František Jarka, zástupce velitele – Josef Linhart, strojmistr – František Stančík, sanitární referent – Filip Mezirka, trubači – František Najkr, Vincenc Veselý a revizorem účtů byl zvolen Josef Valach. Nově založený sbor si vytyčil za úkol podílet se na ochraně životů, zdraví a majetku při živelných pohromách. V naší obci to byly hlavně záplavy. Nový sbor si dal také do vínku podílet se na společenském a kulturním dění v obci.

SDH SDH

V roce 1969 se velmi dařilo našim soutěžním družstvům. Žáci obsadili v silné konkurenci okresní soutěže třetí místo a muži se ve stejné soutěži v Koryčanech umístili na místě druhém. Cvičilo se pravidelně každý týden. Největší zásluhu na tak dobrých umístěních měl velitel mužů Miroslav Jelšík a cvičitel žáků Stanislav Zápeca.

Soutěžní družstvo mužů
Soutěžní družstvo mužů

Výsledková tabule
Výsledková tabule

Velitel mužů – Miroslav Jelšík
Velitel mužů – Miroslav Jelšík

Odpočinek před soutěží
Odpočinek před soutěží

Hasiči v Zářičí
Hasiči v Zářičí

Příprava na štafetu
Příprava na štafetu

Soutěž žáků v Kroměříži
Soutěž žáků v Kroměříži

Děvčata při požárním útoku
Děvčata při požárním útoku

Čerpání vody  z požární nádrže 1976
Čerpání vody z požární nádrže 1976

Zásahové družstvo mužů
Zásahové družstvo mužů

Přeprava hasičské stříkačky
Přeprava hasičské stříkačky

Zásahové družstvo mužů
Zásahové družstvo mužů

Z fotografického archivu pana Josefa Kozáka


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
15.08.2020 v 18:14:20, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020