Dnes je sobota, 15.8.2020 - Hana

SPOLKY VE VELKÝCH TĚŠANECH

Sbor dobrovolných hasičů Velké Těšany

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Těšanech má v současnosti šedesát členů. Členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, kde se blíže seznamují s činností za uplynulý rok. Schvalují další plán činnosti a vyjadřují se k fungování sboru.

sdh SDH

Soutěžní družstvo mužů patří k nejaktivnější části sboru. Nejenže reprezentuje sbor i obec, ale jeho členové se podílejí na zajištění sportovního a kulturního vyžití občanů. Ve svém volném čase také pečují o svěřenou výzbroj a výstroj. Všichni jsou členy zásahové jednotky obce. Družstvo se zúčastňuje námětových cvičení a také „královské“ disciplíny v požárním útoku.

SDH SDH

Hasiči provádějí i čištění potoků protékajících obcí, aby předešli rozlití a ucpání mostních koryt v důsledku přívalových srážek. V součinnosti s tělovýchovnou jednotou je organizováno i tradiční Vodění medvěda a sběr kovového šrotu. Získané finanční prostředky se obvykle použijí na financování výstroje či na oslavy Dne dětí ve Velkých Těšanech.

SDH SDH

Sbor dobrovolných hasičů každoročně organizuje hodové slavnosti (Významné události ve VT) u příležitosti svátku patrona hasičů a naší obce, svatého Floriána. V roce 2007 byla před kaplí, díky sponzorům z řad občanů naší obce a místním podnikatelům, umístěna a slavnostně posvěcena i nová socha svatého Floriána.SDH


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
15.08.2020 v 20:01:47, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020