Dnes je pátek, 10.7.2020 - Libuše/Amálie

SPOLKY VE VELKÝCH TĚŠANECH

Sbor dobrovolných hasičů Velké Těšany

Zásahy při požárech a pohromách

V roce 1956 zasahovalo naše požární družstvo v objektu JZD. Požár vypukl při mlácení obilí. Zásahu se zúčastnila kromě našich požárníků i družstva z okolních vesnic. Požár se však s pomocí tehdejší techniky nedal uhasit, proto se družstva snažila zabránit rozšíření požáru na další objekty JZD.

Z novější doby máme ještě všichni v paměti pomoc hasičů při přívalových srážkách 26. května 1994, kdy se ucpalo ústí zatrubněného potoka a voda se vzedmula, protekla návsí a zaplavila sklepy a dvorky domů č. 42, 30 a 33. Téhož roku se pak povodeň opakovala na Zahrádkách. Byly zatopeny sklepy a dvory domů č. 48, 66, 37, 71 a 78.

Po dlouhé době klidu byl v roce 1998 v naší obci zaznamenán velký požár. 5. března o půl páté odpoledne začalo hořet v objektu zemědělského podniku. Místem požáru byla ocelokůlna, ve které bylo uskladněno seno a sláma pro dobytek. Požár vznikl při silném větru kvůli porouchané venkovní elektroinstalaci. Při požáru zasahovala profesionální jednotka hasičů z Kroměříže. Těšanské družstvo se aktivně podílelo tím, že zabránilo rozšíření požáru na ostatní objekty zemědělského podniku. Jednotka zůstala u požářiště až do ranních hodin.

Požár v objektu ZP v roce 1998
Požár v objektu ZP v roce 1998
Hořící ocelokůlna
Hořící ocelokůlna

O rok později, 19. února roku 1999, hořelo opět v objektu zemědělského podniku. Tentokrát vznikl požár ve výrobní hale na lamináty. Požár byl uhašen s pomocí profesionálních hasičů.

V roce 2004 muselo naše družstvo vyjet k požáru travního porostu v oblasti bývalé raketové základny u Obory. Jelikož v oblasti není zdroj vody, byli povoláni profesionální hasiči s cisternou z Kroměříže. Požár se přes vyschlý travní porost velmi rychle šířil k lesnímu porostu Obory. Zásahové družstvo ručním nářadím vykopalo příkop, díky kterému se zabránilo rozšiřování požáru. Jednotka poté celou noc požářiště pečlivě hlídala.

Místní „dobráci“ – jak jsou obecně nazývány sbory dobrovolných hasičů v řeči profesionálních hasičů - zasahovali v opuštěné raketové základně několikrát i v průběhu roku 2007. K nejvážnějšímu požáru vyrazilo zásahové družstvo s vozidlem Tatra 805 v neděli 8. července ve 20:40 hodin. Jednotka dorazila na místo v počtu deseti mužů již deset minut po vyhlášení poplachu v obci. Na místě byl spatřen hustý černý dým, který se nesl z tamní opuštěné budovy. Naše družstvo požár pomocí hasících přístrojů a ručního nářadí částečně zadusilo. Poté byla zajištěna plastová nádrž o objemu jednoho kubíku, která byla umístěna do vozidla Tatra 805, z hydrantu naplněna vodou a posloužila k dokonalému uhašení požáru. Díky tomu nebyl nutný příjezd profesionálních hasičů.

| |

O dva měsíce později, 4. září v 11.15 hodin, vypukl v prostoru budovy bývalé raketové základny další požár, tentokrát byl založen s cílem krádeže měděné kabeláže. Na místo byli přivoláni hasiči z Kroměříže, kteří spolu s naším sborem požár zajistili. Jednotka z Velkých Těšan poté až do večerních hodin prováděla ochranný dohled a kontrolu střešní konstrukce v místě požáru. V obou případech byl úmyslným viníkem požárů neznámý pachatel.


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
10.07.2020 v 02:25:30, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020