Dnes je středa, 12.8.2020 - Klára
ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

TIPY NA VÝLETY

Modrá

V obci jménem Modrá, můžete navštívit archeologický skanzen, který se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu. Skanzen je tvořen stavbami, které jsou částečně zahloubené do země. Při realizaci staveb bylo vycházeno ze skutečných archeologických nálezů, představující ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Celé hradiště je rozčleněno na funkční celky a areály. Funkční celky tvoří vstupní brána a strážní věže. Na ně pak navazují obytné a hospodářské budovy, mocenský areál, řemeslnický areál a církevní prostor. Archeologický skanzen je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které vznikly na podkladě konkrétních nálezů.

Návštěvníci mají od června roku 2004 možnost shlédnout jak žili Slované, vyzkoušet si dávná řemesla, ochutnat speciality, shlédnout původní plodiny, keře i stromy a hospodářská zvířata. Během sezóny se zde pořádá celá řada kulturních akcí, které mají inspiraci ve slovanské historii. Slavnosti, vystoupení, výstavy a trhy. Okruh skanzenu zakončuje informační centrum a návštěvnické zázemí.

Nad Velehradem, v obci Modrá můžete navštívit i zajímavou dřevěnou rozhlednu. Pokud se rozhodnete vystoupit až na vrchol, můžete zhlédnout krásné panorama Velehradského údolí.

Modrá


Plán trasy

Ke archeologickému skanzenu v Modré se můžete vypravit přímo z naší obce po trase Velké Těšany – Vrbka – Tabarky – Kostelany – Bunč - Modrá.

Další podrobnosti na adrese: www.archeoskanzen.cz


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
12.08.2020 v 20:13:49, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020