Dnes je sobota, 15.8.2020 - Hana
ADRESA OÚ

Obecní úřad
Bařice č.p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

TIPY NA VÝLETY

Obora

Přírodní památka Obora se rozkládá asi 1 km severně od obce Velké Těšany na mírném zalesněném svahu stejnojmenného kopce, známého také pod názvem Hvězda. Nadmořská výška, původně křovinaté stráně činí 224 až 328 m. V minulosti se zde těžil pískovec, stopy po této činnosti jsou zde patrné dodnes.

Obora
Pohled na Oboru od Velkých Těšan
Obora
Členitý terén Obory

Terén území je značně členitý, nacházejí se zde jámy po těžbě a stržové erozní rýhy. Nyní je zalesněna smíšeným lesem, ve kterém převládají listnaté dřeviny. Ve stromovém patře dominuje habr obecný, častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý a místy bříza bělokorá. V bylinném podrostu se vyskytuje kromě konvalinky vonné i řada chráněných a ohrožených druhů rostlin, např. lilie zlatohlávek, medovník velkokvětý a ladoňka vídeňská. Obora je přístupná po polních cestách z Velkých Těšan, Kotojed, Těšnovic a také Drahlova.

Obora
Lesní cesta ke Hvězdě
Obora
Zasněžená Obora

Plán trasy

K Oboře se můžete vypravit z Velkých Těšan po polní cestě ve směru k bývalému vojenskému areálu. Všechny lesní cesty vás přivedou k velkému rozcestí, které je u místních obyvatel nazýváno „Hvězda“ či „Stolek“.


© Obec Bařice - Velké Těšany
ObecOnLine 2007-20


Tisk ze stránek www.barice-velketesany.cz, všechna práva vyhrazena.
15.08.2020 v 19:35:43, © Obec Bařice - Velké Těšany 2020