Obec Bařice - Velké Těšany
Obec Bařice
- Velké Těšany

Historie

SDH Velké Těšany byl ustaven dne 6. července 1944, ale jeho činnost se naplno začala vyvíjet až po osvobození. Zpočátku měl sbor 18 činných členů a dalších 40 přispívajících.

Hasiči - jak se obecně označují, si jako hlavní cíl své práce vytyčili boj proti požárům a živelným pohromám. Vzhledem k tomu, že dříve byly konstrukce budov převážně z hořlavého materiálu a píce pro dobytek se skladovala na půdách, bylo nebezpečí vzniku požáru veliké. Z tohoto důvodu začali členové sboru vykonávat preventivní prohlídky domů, provozů a mají velkou zásluhu na tom, že v naší obci nebyl požár více než 40 let.

V roce 1946 byly pořízeny pro členy sboru první hasičské stejnokroje a o rok později byla objednána první motorová stříkačka. Od roku 1983 se hasičská zbrojnice po několika přemísťování ( jeden čas byla dokonce umístěna v bývalé prodejně masa ) nachází v areálu budovy školy uprostřed obce, kde byla nově vybudována.

Na dotažení přívěsu se stříkačkou byl dříve používán traktor, ale z důvodu rychlosti při zásahu bylo toto řešení nevyhovující a proto v roce 1960 byl pro potřeby sboru zakoupen po vyřazení z armády terénní skříňový automobil Tatra 805, který díky obětavé údržbě členů sboru slouží dodnes.

Po mnoho let byl v obci velkým problémem nedostatek vody k hašení případného požáru a proto sbor v roce 1956 začal budovat požární nádrž za sokolovnou, která měla být řešením. Ale jak se později ukázalo, na naplnění nádrže nebylo dostatečné množství vody! Nejdříve se voda do nádrže přivádělapotrubím v potoku až z Korýtek, později byly vybudovány dvě studny blíže nádrže, ale ani ty nestačily k jejímu naplnění. Problém s vodou se vyřešil až v roce 1994, když byl v obci zbudován vodovod. Od té doby jsou k dispozici pro případný zásah hydranty, včetně dvou nadzemních.

Tak jako v minulosti se i nyní Sbor dobrovolných hasičů velkou měrou podílí na kulturním a společenském dění v obci. Vzpomeňme každoroční vodění medvěda, oslavy Dne dětí, pořádání hasičských soutěží v rámci našeho okrsku a nebo taneční zábavy spojené s hudbou, tancem a vůní opékaného prasete.

Ostatky v roce 1956Ostatky v roce 1983

Místní hasiči pořádali i v minulosti řadu akcí. K největším patřil Sjezd rodáků, který se konal 9. - 11.července 1971 a to u příležitosti 25. výročí činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Těšanech. Na této akci se podílely všechny spolky v obci spolu se všemi obyvateli. Aby se rodákům a ostatním hostům přiblížily staré zvyky, bylo na 3 dny uspořádáno "Hanácké právo". Účast rodáků i hostů z okolí byla obrovská. Do Těšan se sjelo okolo 1 000 lidí a naše malá víska praskala ve švech. Na celé tři dny se vesnice zahalila do krojovaného slavnostního hábitu, který doprovázela hanácká muzika. Bohatý kulturní program zanechal ve všech zúčastněných krásné a nezapomenutelné zážitky.

Sjezd rodáků 1971Kulturní program u staré sokolovny

Dnešní generace hasičů se snaží navázat na tradici místních hodů. Ne náhodou tak každoroční slavnosti probíhají v období svátku patrona hasičů a naší obce, sv. Floriána. První květnový víkend roku 2005 místní spolky zorganizovaly Slavnostní požehnání nově opravené kaple a o rok později oslavy k příležitosti 60 let založení sboru. V roce 2007 byla před kaplí, díky sponzorům z řad občanů naší obce a místním podnikatelům, slavnostně posvěcena nová socha sv. Floriána.

Organizace dobrovolných hasičů má tak v naší společnosti dobré jméno a sbor s 62 členy aktivně funguje dodnes.

Czech point

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany od 1.1.2008 poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Výpisy (zkrácené i úplné):

Více informací o Czech POINT

CZECHPoint

Rychlý kontakt

Obecní úřad
Bařice č. p. 8
767 01 Kroměříž
Tel: 573 358 015
Fax: 573 358 152
obec@barice-velketesany.cz

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 23/14 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 19/14 °C
neděle 26. 5. déšť 23/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pochod na hřbitov